Tạo địa phi đao

Tảo địa phi đao (Shark Book)

Được đánh giá là một trong những book mạnh nhất với những cuộc cờ từ PC mạnh và dùng bản engine test của Cyclone

Thư viện thương mại được chia ra làm 3 phần chính

  1. 扫地飞刀梨花针 (Cập nhật khi có phi đao)
  2. 扫地飞刀商业库 ( Các phi đao sắp ngang hàng nhau)
  3. 扫地商业参考库 (Dùng tham khảo các phi đao của những PC mạnh)

8L66`BGC{PSZ_AE~FISGJKC

(Chỉ sử dụng trên một PC , chạy với Gui Shark hoặc BH 4.x trở lên )

Nếu chạy trên BH 4.x , cả windows phải cài tiếng hoa.

Dung lượng trung bình từ 30 mb đến 300 mb

Do sử dụng qua 1 loader của Shark , nên buộc pc không được cài anti virus hoặc bỏ vào 1 safe folder.

** Đánh giá: Chuyên dùng để đánh và nghiên cứu thực chiến với SW. Các cuộc cờ đa phần dùng để đấu Pc với nhau.

Thời hạn Giá Bán
1 tháng 50 USD
3 tháng 130 USD
6 tháng 200 USD
1 năm 300 USD

Một số thành tích :

IMG_256 IMG_257 IMG_258 IMG_259 IMG_260 IMG_261 IMG_262 IMG_263 IMG_264 IMG_265 IMG_266 IMG_267 IMG_268 IMG_269 IMG_270 IMG_271 IMG_272 IMG_273 IMG_274 IMG_275 IMG_276 IMG_277 IMG_278 IMG_279 IMG_280 IMG_281 IMG_282 IMG_283 IMG_284 IMG_285 IMG_286 IMG_287 IMG_288 IMG_289 IMG_290 IMG_291 IMG_292

IMG_257
IMG_258
IMG_259
IMG_260
IMG_261
IMG_262
IMG_263
IMG_264
IMG_265
IMG_266
IMG_267
IMG_268
IMG_269
IMG_270
IMG_271
IMG_272
IMG_273
IMG_274

IMG_256 IMG_257 IMG_258 IMG_259 IMG_260 IMG_261 IMG_262 IMG_263 IMG_264 IMG_265 IMG_266 IMG_267 IMG_268 IMG_269 IMG_270 IMG_271 IMG_272 IMG_273

IMG_256 IMG_257 IMG_258 IMG_259 IMG_260 IMG_261 IMG_262 IMG_263 IMG_264 IMG_265 IMG_266 IMG_267 IMG_268 IMG_269 IMG_270 IMG_271 IMG_272 IMG_273 IMG_274 IMG_275 IMG_276 IMG_277

Bài viết của tác giả

扫地飞刀梨花针(发现新飞刀第一时间更新)
优点:
直接走最新最流行的飞刀布局,固定开局模式,走法单一,包括先手后手
缺点:
飞刀一旦被破解或者被利用,可能会连续亏棋输棋
或者碰到同一对手,老是走相同开局全是和棋

扫地飞刀商业库
优点:走法多变,布局全面,比较稳妥
缺点:挂机时最新的飞刀不容易施展出来
人机选择备注最新日期的飞刀布局,与“梨花针”版开局库效果基本一致。

扫地商业参考库
优点:收集整理筛选很多顶级高手对局谱,数据分析结果可供参考,走法单一。推荐弱机使用

推荐:
一次性加载三个库
优先使用“扫地飞刀梨花针”,如果发现输局或者长时间不赢棋,可以换“扫地飞刀商业库”,
碰到同一对手,使用梨花针不好取胜时,推荐“扫地飞刀商业库”
商业参考库,仅供参考,仅供2u 4u 弱机等弱机使用

Thông tin liên hệ :

Mr Thiện Mr Hiệp Mr Tín Mr Trần Quyết Thắng Mr Trung Cadan
0934.571.206 0977.133.137 0982.14.01.84 0919.789.389 0989.89.6668

Hỗ trợ kỹ thuật :

Mr Thiện Mr Hiệp Mr Tín
0934.571.206 0977.133.137 0982.14.01.84