Mobile

Mobile Software

– Phần mềm chạy được trên nền IOS / Android / PC ( giả lập)

– Một tài khoản sử dụng trên nhiều thiết bị. Khi xài thiết bị này ,thiết bị khác không sử dụng được

– Khuyến khích xài 4G , 5G . Wifi dù có mạnh cũng sẽ hơi chậm vì lập trình họ dựa trên nền tảng 4G/5G

– Phần mềm thông qua server bên Trung Quốc nên tốc độ kết nối chậm khoảng 0/5-2 giây. Thời gian update mỗi ngày ( 5h sáng VN đến 8h sáng VN),thời gian này khách hàng không sử dụng được.

– Kết nối chậm chỉ có thể do mạng,hãy chọn khu vực có sóng 4G/5G nhiều và sử dung

 

Số U Giá bán / năm (VND) Hãng phần mềm Book khai cuộc Lưu ý
4 1,400,000 AlphaCat Book BQ update mỗi ngày Không có mũi tên
8 2,695,000 AlphaCat/XQMS/Cyclone/BugChess ( chọn 1) Book BQ update mỗi ngày Không có mũi tên
16 5,390,000 AlphaCat/XQMS/Cyclone/BugChess ( chọn 1) Book BQ update mỗi ngày Có mũi tên
32 10,010,000 AlphaCat/XQMS/Cyclone/BugChess ( chọn 1) Book BQ update mỗi ngày Có mũi tên
64 13,860,000 2 Software tùy chọn (Bugchess/Cyclone/Xqms/AlphaCat) Book BQ update mỗi ngày Có mũi tên
112 15,785,000 2 Software tùy chọn (Bugchess/Cyclone/Xqms/AlphaCat) Book BQ update mỗi ngày Có mũi tên
128 16,170,000 2 Software tùy chọn (Bugchess/Cyclone/Xqms/AlphaCat) Book BQ update mỗi ngày Có mũi tên
144 17,325,000 2 Software tùy chọn (Bugchess/Cyclone/Xqms/AlphaCat) Book BQ update mỗi ngày Có mũi tên
224 20,790,000 Cyclone+BugChess+Cat Book BQ update mỗi ngày Có mũi tên

Thông tin liên hệ :

Mr Thiện Mr Hiệp Mr Tín Mr Trần Quyết Thắng Mr Trung Cadan
0934.571.206 0977.133.137 0982.14.01.84 0919.789.389 0989.89.6668

Hỗ trợ kỹ thuật :

Mr Thiện Mr Hiệp Mr Tín
0934.571.206 0977.133.137 0982.14.01.84