Cyclone

CYCLONE

Key kích hoạt online

  • Có thể sử dụng nhiều PC
  • Mỗi Pc cách nhau 24 tiếng
  • Tuyệt đối không share key cho người lạ (không chịu trách nhiệm khi key bị người lạ biết).Nếu cài đặt không cần key thì sẽ bảo hành trọn gói.Nếu khách cần key thì tự bảo quản key của mình.
  • Chỉ chạy Windows 64 bit

Cyclone Standard ( Update 365 ngày, sau update xài đến khi tác giả die)

Threads Mua lần đầu (USD) Mua lần sau (USD)
2u 180 120
4u 270 180
6u 390 260
8u 435 290
12u 525 350
16u 600 400
24u 705 470
32u 750 500
48u 825 550
64u 870 580
128u 975 650

Cyclone Ultimate – (Mạnh hơn Standard) (Update và sử dụng trong 365 ngày, sau 365 ngày không sử dụng được)

Threads Mua lần đầu (USD) Mua lần sau (USD)
2u 180 120
4u 255 170
6u 330 220
8u 405 270
12u 480 320
16u 555 370
24u 615 410
32u 675 450
48u 735 490
64u 795 530
128u 1125 750

Thông tin liên hệ :

Mr Thiện Mr Hiệp Mr Tín Mr Trần Quyết Thắng Mr Trung Cadan
0934.571.206 0977.133.137 0982.14.01.84 0919.789.389 0989.89.6668

Hổ trợ kỹ thuật :

Mr Thiện Mr Hiệp Mr Tín
0934.571.206 0977.133.137 0982.14.01.84

 

Online gambling has become increasingly popular over recent years. It’s convenient, fast and, best of all, legal in most countries. It can be a great way of relaxing and entertainment, or a way of making some extra money. Gambling is legal in the USA as long as you are only playing for fun. If you want to take your gambling to the next level, it’s worth considering the option of transferring funds from an account at a casinappsonline.com to an offshore casino.