Cờ Úp PF

Cờ Úp ( JeiQi)

– Sử dụng load key online. ( Buộc có mạng khi sử dụng)

Số U Giá (VNĐ)
2 2,600,000
4 3,600,000
6 4,600,000
8 5,600,000
12 6,600,000
16 7,600,000
24 8,900,000
32 10,100,000
36 10,700,000
44 11,700,000
48 12,700,000
56 13,200,000
64 14,200,000
88 17,200,000
124 18,800,000
128 19,800,000

Thông tin liên hệ :

Mr Thiện Mr Hiệp Mr Tín Mr Trần Quyết Thắng Mr Trung Cadan
0934.571.206 0977.133.137 0982.14.01.84 0919.789.389 0989.89.6668

Hỗ trợ kỹ thuật :

Mr Thiện Mr Hiệp Mr Tín
0934.571.206 0977.133.137 0982.14.01.84